Zadzwoń: +48 602 772 765

Certyfikaty

Gospodarstwo Rolne SZAREK w 2008 roku uzyskało certyfikat GLOBALGAP. Oznacza to, że w zakresie produkcji porzeczki Gospodarstwo Rolne SZAREK stało się częścią procesu weryfikacji produkcji porzeczki w całym łańcuchu produkcji z punktami kontrolnymi podlegającymi corocznemu audytowi przez jednostkę certyfikującą.

Korzyści z wdrożenia GLOBALGAP

Jednym z głównych celów standardu GLOBALGAP jest ograniczenie do niezbędnego minimum stosowania nawozów i środków ochrony aby przez to ograniczyć niekorzystny wpływ rolnictwa na środowisko, a także zapewnić jak dłuższe użytkowanie terenów rolniczych.

GLOBALGAP jest równorzędnym partnerstwem producentów rolnych i sektora detalu spożywczego, które pragną ustanowić normy i procedury certyfikacji w odniesieniu do Dobrej Praktyki Rolniczej. GLOBALGAP (dawniej EUREPGAP) jest dobrowolną normą handlową przeznaczoną dla producentów rolnych, zajmujących się zarówno produkcją roślinną jak i zwierzęcą. Norma została opracowana przez GLOBAL (Euro-Retailer-Produce-Working-Group) - zrzeszenie największych detalistów żywności m.in. Metro Group, Ahold, Tesco, Albert Heijn, McDonalds. Zintegrowane Zapewnienie Bezpieczeństwa i Jakości w Gospodarstwie - GLOBALGAP, jest normą dla produktu rolnego przed opuszczeniem gospodarstwa, obejmującą cały proces produkcji produktów certyfikowanych, od momentu gdy roślina nie jest jeszcze posadzona do ziemi lub od momentu gdy zwierzę wkracza do procesu produkcyjnego, do chwili uzyskania nieprzetworzonych produktów końcowych.

Wymagania GLOBALGAP oparte są na europejskim i krajowym prawie dotyczącym bezpieczeństwa żywności (GHP, GMP, HACCP); ochrony środowiska; zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony pracowników, a także dobrostanu zwierząt. W efekcie wdrożenia GLOBALGAP produkty Gospodarstwa Golnego SZAREK nie tylko że posiadają najwyższą wartość użytkową i zdrowotną ale też produkcja przebiegała z uwzględnieniem poszanowania środowiska naturalnego.

Gospodarstwo Rolne SZAREK znacznie wykracza poza wymagania GLOBALGAP podejmując dodatkowe działania wpływające na polepszenie warunków produkcji rolnej oraz wzbogacenie środowiska naturalnego i szerzenie kultury społecznej. Służą temu różnorodne projekty jak np. zalesianie zróżnicowanym drzewostanem, ochrona naturalnych zbiorników wodnych, stwarzanie dogodnych do bytowania warunków dla róznego rodzaju ptactwa, hodowla pszczół, itp..