Zadzwoń: +48 602 772 765

Specjalne projekty

Oprócz podstawowej działalności jaką jest uprawa porzeczki czarnej i aronii oraz hodowla koni sportowych, Gospodarstwo Rolne SZAREK realizuje różne projekty o znaczeniu ekologicznym i społecznym.

Zalesianie

Począwszy od 2003 roku prowadzona jest akcja zalesianie wybranych obszarów gospodarstwa zróżnicowanym drzewostanem. Od 2003 roku zasadzonych zostało 300.000 sadzonek drzew.

Ochrona naturalnych zbiorników wodnych

Ochrona naturalnych zbiorników wodnych to dla Gospodarstwa Rolnego SZAREK cel bardzo ważny. Ochroną jest objęte nie tylko jezioro SZAREK ale również sztuczne zbiorniki wodne. Podjęte działania pozwoliły uzyskać i zachować wysoką czystość wód ze stałym rybostanem. Do celów produkcyjnych wykorzystywane są wyłącznie sztuczne zbiorniki wodne.

Krzewienie zdrowego trybu życia i kultury rekreacji - Fundacja INDECO SZAREK

Gospodarstwo Rolne SZAREK aktywnie uczestniczy w krzewieniu zdrowego trybu życia oraz kultury rekreacji. Gospodarstwo powołało Fundację na rzecz sportu jeździeckiego INDECO SZAREK . Fundacja została ustanowiona 3 kwietnia 2008 roku przez Michała Szadkowskiego, właściciela Gospodarstwa. Jej prezesem jest Zbigniew Olejkowski. Do celów statutowych należy m.in. upowszechnienie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu, turystyki ze szczególnym uwzględnieniem sportu jeździeckiego, turystyki i rekreacji konnej, wspieranie turystyki oraz rekreacji i wypoczynku dzieci i młodzieży, inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach na rzecz ochrony środowiska naturalnego i zwierząt, promocja sportu jeździeckiego, turystyki i rekreacji konnej w Polsce i na świecie czy działanie na rzecz rozwoju oraz podnoszenia wartości turystyki poznawczej.

Fundacja realizuje swoje cele według następujących zasad działania:
1. prowadzenie i finansowanie działalności jeździeckiego klubu sportowego we współzawodnictwie sportowym szczebla regionalnego, krajowego oraz międzynarodowego;
2. propagowanie kultury fizycznej, sportu, turystyki i innych form aktywnego wypoczynku;
3. organizacja i prowadzenie szkoleń, kursów, seminariów mających na celu podnoszenie umiejętności jeździeckich
4. organizacja i prowadzenie jeździeckich ośrodków sportowo-rekreacyjnych;
5. utrzymanie, budowa oraz rozbudowa obiektów i urządzeń kultury fizycznej, sportu, turystyki i innych form aktywnego wypoczynku.

Sportowy Klub Jeździecki INDECO SZAREK

Jako, że jednym z celów statutowych Fundacji na rzecz sportu jeździeckiego INDECO SZAREK jest upowszechnianie sportu, a szczególnie jeździectwa, Zarząd Fundacji zarejestrował Sportowy Klub Jeździecki INDECO SZAREK i jego uczestnictwo w ogólnopolskich zawodach sportowych. W dniu 11 lipca 2008 roku klub został zarejestrowany w Polskim Związku Jeździeckim.

Promocja regionu

Gospodarstwo promuje region poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej i promowanie jeździectwa jako formy rekreacji.