Zadzwoń: +48 602 772 765

Czystość ekologiczna

Gospodarstwo Rolne SZAREK jest położone w regionie Mazur słynącym z czystości środowiska naturalnego. Rozumiemy, że jest to wspaniałe dziedzictwo, które chcemy zachować dla przyszłych pokoleń. Podejmujemy działania wykazując się dbałością nie tylko o środowisko zapobiegając zanieczyszczeniom ale dbałością również o utrzymywanie naturalnej równowagi ekosystemów.

Podjęte działania zostały potwierdzone w swej skuteczności otrzymaniem w 2008 roku certyfikatu GLOBALG.A.P. jako działanie w celu ochrony środowiska naturalnego podczas produkcji rolnej. Dodatkowo od wielu lat prowadzimy projekt zalesienia zróżnicowanym drzewostanem zwiększający różnorodność roślinną i w efekcie wpływający na utrzymanie a nawet zwiększenie zróżnicowania dzikiej zwierzyny. Prowadzimy również działania w celu zachowania naturalnych zbiorników wodnych, do produkcji wykorzystujemy wyłącznie zbiorniki sztuczne.

Podjęte przez nas działania gwarantują doskonałe, naturalne warunki produkcji rolnej i hodowli koni.