Zadzwoń: +48 602 772 765

Fundacja INDECO SZAREK

Fundacja na rzecz sportu jeździeckiego INDECO SZAREK została ustanowiona 3 kwietnia 2008 roku przez Michała Szadkowskiego. Jej prezesem jest Przemysław Koziński..

Do celów statutowych należy m.in. upowszechnienie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu, turystyki ze szczególnym uwzględnieniem sportu jeździeckiego, turystyki i rekreacji konnej, wspieranie turystyki oraz rekreacji i wypoczynku dzieci i młodzieży, inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach na rzecz ochrony środowiska naturalnego i zwierząt, promocja sportu jeździeckiego, turystyki i rekreacji konnej w Polsce i na świecie czy działanie na rzecz rozwoju oraz podnoszenia wartości turystyki poznawczej.

Fundacja realizuje swoje cele według następujących zasad działania:

  • prowadzenie i finansowanie działalności jeździeckiego klubu sportowego we współzawodnictwie sportowym szczebla regionalnego, krajowego oraz międzynarodowego;
  • propagowanie kultury fizycznej, sportu, turystyki i innych form aktywnego wypoczynku;
  • organizacja i prowadzenie szkoleń, kursów, seminariów mających na celu podnoszenie umiejętności jeździeckich
  • organizacja i prowadzenie jeździeckich ośrodków sportowo-rekreacyjnych;
  • utrzymanie, budowa oraz rozbudowa obiektów i urządzeń kultury fizycznej, sportu, turystyki i innych form aktywnego wypoczynku.